Activo, Pasivo y Patrimonio en Niif

NIIF...
Author:  Roy Olano Campos

10 downloads 358 Views 37KB Size