Kasaysayan Ng Wika

kasaysayan ng wika mula taong 1930's hanggang kasalukuyan...

293 downloads 3150 Views 135KB Size