Mga Bahagi Ng Katitikan Sa Pulong

Nakalagay dito ang mga bahagi ng katitikan ng pulong at ang ibig sabihin nito 9/14/17...
Author:  Precious Aspuria

176 downloads 1739 Views 18KB Size

Recommend Documents

cdffdfdFull description

Ito ay isang mahalagang dokumento sa isang pagpupulong. Isinusulat dito ang tinatalakay sa pagpupulong ng bahagi ng adyenda. Nakasulat din kung sino-sino ang dumalo, anong oras nag simula at…Full description

katitikan ng Pulong

Made by the Grade 11 Students of HAUFull description

translated from Allan Kardec's Book of Mediums Published by Centro La Humildad, c1982Full description

dsdsdsFull description